İK uzmanlarımız, İK ile ilgili süreçleri uygulamanın yanı sıra çeşitli iş birimlerine ücretlendirme ve sosyal haklar, çalışan memnuniyet anketi, performans değerlendirmeleri, eğitim ve gelişim, sağlık ve güvenlik gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriyor.

  • Elvan Dumlu

    İnsan Kaynakları Uygunluk ve Risk Yönetimi Departman Müdürü