Alışveriş merkezlerinin kaynaklarının etkin kullanımı ve hedeflerin planlanan zamanda gerçekleştirilmesi için stratejiler geliştiriyoruz. Alışveriş merkezi yatırımınızın potansiyelini tespit ediyor ve bu tespitler doğrultusunda projenin verimli ilerlemesini sağlayacak somut önerilerde bulunuyoruz.

Mali İşler Yetkinlik Alanlarımız

 • Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuatlara uygun olacak şekilde tutulmasını sağlamak.
 • Şirketin yasal mevzuat ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun mali tablolarını oluşturmak.
 • Şirketin ödemelerini ve tahsilatını yönetmek.
 • Vergi hesaplamalarını yapmak, vergi beyannamelerini hazırlamak ve vergi daireleriyle olan ilişkileri yönetmek.
 • Bankalarla ve bağımsız denetçilerle olan ilişkileri yönetmek.
 • Şirket bütçe sistemleri ile iş stratejilerini yönetmek.
 • Şirketin finansal olan ve finansal olmayan ana performans göstergelerini ve hedeflerini izlemek, analiz etmek.
 • Yatırımların karar ve planlama aşamalarında destek vermek ve önerilerde bulunmak.
 • Yatırım projelerinin bütçe/gerçekleşme takibini yapmak.
 • Finansal süreçleri değerlendirmek ve yönetime iyileştirme kapsamları hakkında görüş sunmak.

Kontrat Yönetimi Yetkinlik Alanlarımız

 • Kira sözleşmelerine ait bütün finansal süreçlerin takibini ve koordinasyonunu yapmak.
 • Sözleşme gereği kiracılara düzenlenmesi gereken faturaları oluşturmak ve tahsilat sürecini yönetmek.
 • Hukuksal süreçleri başlatmak ve takibini yapmak.
 • Çek/senet ve teminat mektuplarının takibini yapmak.
 • Günlük/haftalık/aylık bazda yönetim raporlarını hazırlamak.
 • Alışveriş merkezlerinin aylık ciro analizlerini yapmak ve tahsilat durumunu raporlamak.

 • Hande Aksan

  Finans, Muhasebe ve Bütçe Raporlama Bölüm Müdürü

 • Ezgi Yaman

  Yatırım ve Proje Raporlama Müdürü