Portföyümüzdeki her proje, projenin kendine has özellikleri dikkate alınarak ve buna uygun hazırlanmış kapsamlı çalışma planlarına göre yönetiliyor. Uzmanlarımız bir projenin ihtiyaç duyabileceği bakım ve onarım hizmetlerinden enerji yönetimine, yenileme ve büyütme işlerinden tasarruf projelerine, teknik risk ve güvenlik denetimlerinden güncel mevzuatlara uyumlu hale getirmeye kadar bütün hizmetlerin sorumluluğunu üstleniyor.

Enerji Politikası

 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren M1 Adana AVM ve Metro Center Bursa olarak, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.
 • Faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Enerji performansında sürekli iyileştirme sağlamayı,
 • Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlamayı,
 • Personel yetkinliğini artırmayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları sağlamayı,
 • Satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif enerji kaynaklaını değerlendirmeyi,
 • Yeni yatırım ve renovasyon faaliyetlerinde enerji performansını iyileştirmesini dikkate almayı,
 • Enerji konusunda çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 • Cemal Bolat

  Tesis Yönetimi Departman Müdürü