info@metro-properties.com.tr      +90 (212) 454 43 00

İş Prensipleri

METRO GROUP Uygunluk Programı

METRO GROUP'un faaliyetleri, çok sayıda ve türdeki yasalara, düzenlemelere ve kendisi için belirlediği davranış standartlarına tabidir. 2007 yılında METRO GROUP, grup çapında standartlaştırılmış bir “Uygunluk Programı” yarattı. Bu program, bu kurallara uygunluğu sağlamak için mevcut önlemleri bir araya getirmekte ve tamamlamaktadır.

Uygunluk Programı’nın hedefi, tüm METRO GROUP çalışanlarının ilgili yasalara, düzenlemelere ve davranış standartlarına uymalarını desteklemektir. Bu amaçla, açık bir şekilde tanımlanmış önlemler belirlenmiştir. Bu önlemlerin uygulanması, METRO GROUP'un “Uygunluk Yöneticileri” tarafından takip ve organize edilir.

METRO GROUP'un sekiz İş İlkesi, Uygunluk Programı’nın temel bileşenleridir:

  • Kişisel çıkarlar ile şirketin çıkarlarını kesin olarak birbirinden ayırırız.
  • Hiç kimseye haklı gerekçelere dayandırılamayacak bir avantaj sağlamayız.
  • Konumumuzu kişisel avantajlarımız için kullanmayız.
  • Şirkete ait tüm bilgileri gizli bilgi olarak değerlendiririz.
  • Adil rekabet kurallarına uyarız.
  • Herkese eşit muamelede bulunuruz.
  • Adil bir işvereniz.
  • Tüm hukuki şartlara ve düzenlemelere uyarız.

Sekiz İş İlkesi’nin genel olarak anlaşılabilecek şekilde açıklandığı ve pratik örneklerle ortaya konduğu bir belge, çalışanlara basılı bir kopya halinde ve intranet üzerinden elektronik olarak iletilmektedir. Ayrıca, çalışanlara İş İlkeleri’ne uygunluk konusunda eğitim verilmektedir.

Uygunluk Programı’nın uygulanması sürecinde, kurulan Uygunluk Organizasyonu, İş İlkeleri’mizde ve operasyonlarımızın diğer yönlerinde zayıf noktaların var olup olmadığını kontrol eder. Bu analizlere dayanılarak, bilgisizlikten ya da dikkatsizlikten kaynaklanabilecek yanlış davranışlardan kaçınılmasını sağlayan özel önlemler ve yeni süreçler oluşturulmaktadır.

Çalışanlar, kendi çalışma alanlarıyla bağlantılı davranış standartları, yasalar ve düzenlemeler konusunda bilgilendirilmektedir. Uygunluk Organizasyonu, özel eğitimler, danışmanlık ve gerektiğinde, intranet üzerinden öz değerlendirme araçları sunarak ortaya çıkan yükümlülüklere uyulması için gerekli desteği de sağlar.

Grup için görev yapan çalışanlar, tereddüde düştükleri durumlarda, ilgili üstleriyle ya da yerel Uygunluk Yöneticileri ile temasa geçebilirler. Ayrıca, çalışanlar ve harici üçüncü şahıslar (örneğin, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları), tüm uygunluk ihlallerini METRO GROUP Uygunluk Raporlama Sistemi’ne bildirme imkânına sahiptir. Bu raporlama sistemine ücretsiz bir telefon hattından ya da doğrudan internet üzerinden bildirimde bulunulabilir. Gerekli olduğunda, olaylar isim belirtilmeksizin de bildirilebilir.


 METRO GROUP Uygunluk Raporlama Sistemi

METRO AG Çalışanları için İş İlkeleri’ni indirin:  pdf (224 KB)


METRO GROUP Uygunluk Raporlama Sistemi web sitesi (güvenli kurum dışı internet sitesi)

  Bize Ulaşın
  METRO PROPERTIES Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Ofishane- Merkez Mahallesi Cendere Caddesi
No:22 / Kağıthane-İSTANBUL

Tel : +90 (212) 454 43 00
Mail : info@metro-properties.com.tr