Özgün liderlik. Müşteri odaklılık. Global girişimcilik. Operasyonel yetkinlik. Çalışana güven. Değerlerimizi sürdürülebilir kılmak ve METRO PROPERTIES Türkiye’nin gelecek nesillerine aktarmak, hepimizin en önemli sorumluluklarından biri. METRO PROPERTIES Türkiye ‘nin tüm çalışanları, mükemmelliğin ‘zaman zaman’ uygulanan değil daima korunup geliştirilen değerlerle mümkün olabileceğini çok iyi biliyor.