Çalışanlarımız, birlikte benzersiz bir ekip oluşturur. İlham verici. Açık. Yardımsever. Kendinden emin. Yenilikçi. Temsil ettiğimiz bu değerler, kim olduğumuzu ve her gün birlikte nasıl çalıştığımızı tanımlayan özelliklerdir. Her zaman bir adım ilerisini düşünüyoruz. Sürekli yeni zorlu görevler peşindeyiz. Yenilikçi koşullar oluşturuyor ve müşterilerimiz için katma değer yaratıyoruz.

İlkelerimize Uyarız

 • Çalışanların mutluluğu

  Çalışanlarımızın şirketimize üst düzeyde bağlılık göstermelerinden ve hevesle çalışmalarından bir işveren olarak gurur duyuyoruz. Çalışanlarımıza şirketlerimizden ne kadar memnun olduklarını düzenli olarak soruyoruz. Verdikleri yanıtları, çalışma ortamımızda daha fazla gelişme sağlayacak fikirler geliştirmek üzere kullanıyoruz.

 • Eşit fırsatlar

  METRO, açık bir kurumsal kültüre inanıyor. İnsanları olduğu gibi kabul ediyor, çalışanlarımızı ve iş başvurularını cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, dini görüş veya engellilik halleri gibi kriterlere bakmaksızın yalnızca yetenekleri, becerileri ve potansiyelleri açısından değerlendiriyoruz.

 • Sürdürülebilirlik bilincini teşvik etmek ve yerleştirmek

  Azimli ve kararlı çalışanlar iş başarımız için çok önemli. Bu nedenle çekici, adil ve güvenli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. İşgücümüz içinde çeşitliliği, bireyselliği ve kişisel sorumluluğu teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini kolaylaştırıyor, yaratıcı ve yenilikçi olmaları için motivasyon sağlıyoruz. Çalışanlarımızın METRO’ya ve ilkelerine hayat ve renk katmaları için olanak sunuyoruz. Bu aynı zamanda sorumlu davranmak, ileriyi düşünmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek anlamına geliyor. METRO, sürdürülebilirlik ilkesini personel geliştirme programlarına, seminerlere ve eğitim kurslarına sistematik olarak entegre ediyor.

 • Adil çalışma koşulları

  Adil çalışma koşulları ve toplumsal ortaklığa duyduğumuz inanç, 2004'ten beri kurumsal felsefemizin bir parçası. Adil Çalışma Koşulları & Toplumsal Ortaklık İlkeleri

  • Adil Çalışma Koşulları ve Toplumsal Ortaklık İlkelerimiz Üzerine Kurum İçi İnceleme

   Özen gösterme yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Adil çalışma koşulları ilkemizi herkesi kapsayacak şekilde korumak istiyoruz. Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını ihlal etmemesi için bir denetim süreci tasarladık. 2020 yılına kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan bütün şirketlerimizi bu sistemle denetlemeyi hedefliyoruz. Amacımız olası zayıf noktalarımızı tespit etmek ve karşı önlemler geliştirmek.

  • UNI Küresel Sendika

   2014 yılında UNI Küresel Sendika (UNI Global Union) ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartlarını sürdürme konusundaki taahhüdünü yinelediğimiz bir anlaşma imzaladık. UNI Global Union (UNI Küresel Sendika)

 • Sağlıklı Çalışanlar – Sağlıklı İşyeri

  METRO, çalışanlarının uzun vadede sağlıklı, üretken ve motivasyonları yüksek kalmalarını sağlamaya kendini adamış durumda. Yönetmeliklerimizi ve iş süreçlerimizi net tanımlıyoruz. Çalışanlarımız ve sözleşmeli ortaklarımız için sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Ayrıca iş kazalarını ve işle ilgili hastalıkları daha da azaltmak istiyoruz. METRO, iş güvenliği uzmanlarıyla ve sağlık görevlileriyle yakın işbirliği içinde, iş güvenliği yönetimini bir üst seviyeye taşımak için sürekli çalışıyor.

 • Katılım ve Çeşitlilik – METRO Vizyonumuz

  METRO, insan odaklı bir işyeri. Çeşitlilik, şirket ilkelerimizin özünü oluşturuyor ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkaracak bir başarı faktörü. Çeşitlilik içeren ve katılımcı bir çevre için, müşteri çeşitliliğimizi yansıtmak ve yeteneklerimizin tümünden tam anlamıyla yararlanmak üzere çalışıyoruz. Çeşitliliğimiz bizi güçlü kılıyor. Katılım ve çeşitlilik, yeni METRO’nun öncelikleri. Açık bir çalışma kültürünü destekliyoruz. Bütünleştirici bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Bireysel farklılıklara saygı duyuyor ve değer veriyoruz. Amacımız, işgücü çeşitliliğimizi desteklemek. Dünya genelinde, çalışanlarımız arasında yalnızca 127'si Almanya’da olmak üzere 169 farklı ülke temsil ediliyor. Fırsat eşitliği sağlama amacındayız. Her bireyin potansiyelini özgürce geliştirmesini istiyoruz.

METRO PROPERTIES, kariyerine yeni başlayanlar, genç profesyoneller ve yöneticiler için çeşitli seviyelerde kariyer gelişim olanakları sunuyor. Açık pozisyon fırsatlarımızı yenibiris.com ve METRO İş İlanları’nda hyperlink bulabilirsiniz.

 • Elvan Dumlu

  İnsan Kaynakları, Uygunluk ve Risk Yönetimi Departman Müdürü