Yatırımların konsept dizaynı mimari projenin bütün alanları ve fonksiyonları, analizler, planlamalar ve simülasyon sonrasında ihtiyaca yönelik olarak yapılıyor. En optimal ve en uygun projenin geliştirilmesi için taslak proje koordinasyonundan pilotaj koordinasyonu aşamasına kadar mimari ekibimiz işin her detayını yönetiyor.

  • Deniz Abamor

    AVM Koordinasyon ve Dizayn Yönetimi Departman Müdürü