Süre ve maliyet faktörlerine ilişkin olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için gerekli koruyucu önlemlerin alınmasında, sorun ve engellerin hukuki yollarla ortadan kaldırılmasında, yasal düzenlemeleri takip ederek işleyiş uygunluğunun oluşturulmasında danışmanlık hizmeti ve bu konularda ihtiyacınız olan personel eğitimi METRO PROPERTIES Türkiye’nin Hukuk İşleri Yönetimi tarafından sağlanıyor. Hizmet verdiğimiz bütün alanlara ilişkin sözleşmeleri hazırlamak ve yorumlamak, alacakların takibini ve tahsilatını yapmak da hizmetlerimiz arasında yer alıyor.


  • Kira sözleşmesinin esaslarını belirlemek
  • Borçlar Kanunu kira hükümlerinin uygulama süreçlerini yönetmek
  • Alacakların tahsilatı ile tahsil edememe halinde uygulanacak icra sürecini koordine etmek
  • İhtar / icra takibi / dava raporlamaları vb. işlemleri yönetmek
  • Tahliye süreçlerini takip etmek

  • Deniz Tolunay Özkızılırmak

    Hukuk İşleri Bölümü Müdürü