METRO Uygunluk Programı

METRO'nun çalışma şeklinin temelinde önemli sayıda yasal düzenleme, kendi geliştirdiği uygulama ve çalışma standartları yer alıyor. Gündelik iş uygulamalarımızda bu kurallara uygunluğu sağlamak üzere 2007 yılında şirketler grubu çapında bir Uygunluk Programı’na geçtik. Bu program, ilgili kurallara uygunluğu sağlayacak gerekli bütün önlemleri bir araya getiriyor. Uygunluk önlemlerinin uygulanması, METRO'nun Uygunluk Yöneticileri tarafından koordine ediliyor. Uygunluk Programımız, çalışanlarımızın ilgili bütün kurallara ve standartlara uymalarına yardımcı oluyor.

Uygunluk Programı’nın temel bileşenleri, METRO’nun sekiz İş İlkesi’dir:

  • Kişisel çıkarlar ile şirketin çıkarları arasında kesin bir ayrım yapıyoruz.
  • Kimseye hakkı olmayan bir avantaj sağlamıyoruz.
  • Konumumuzu kişisel menfaatimiz için kullanmıyoruz.
  • Şirketle ilgili bütün bilgileri gizli tutuyoruz.
  • Adil rekabet kurallarına saygılı oluyoruz.
  • Herkese eşit davranıyoruz.
  • Adil bir işvereniz.
  • Bütün yasaları ve yasal düzenlemeleri kesinlikle yerine getiriyoruz.

Bilgilendirme, danışma, eğitim

METRO, İş İlkeleri’ni çalışanların benimsemesi ve uygulaması konusunda eğitim yaklaşımına inanır. Örneğin, kurum içi internet sitesinde yer alan bir belge, uygulamalı örnekleri kullanarak bu sekiz ilkeyi en basit ve en anlaşılır şekilde açıklıyor.

Ayrıca eğitimler düzenliyoruz ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Kurum içi internet sitesinde, çalışanların gerektiğinde kendi kendilerine değerlendirme yapabilecekleri bir anket de bulunuyor.

Bütün çalışanlarımızı kendi çalışma alanlarıyla ilgili kurallar ve standartlar hakkında bilgilendiriyoruz. Çalışanlarımızın kendi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz. Uygunluk ilkelerimize, hayatın kendini katıyoruz.

Bütün kurallara ve standartlarla uygunluğu sürekli olarak kontrol ediyoruz. Özel olarak bu iş için çalışan Uygunluk Bölümümüz, süreçleri inceliyor ve bütün zayıf noktaları tespit ediyor. Gerekli durumlarda Uygunluk Bölümü Yöneticileri yanlış davranış ve uygulamaları önlemek üzere somut önlemler geliştiriyor.

Çalışanların belirsizlik hallerinde, ulaşabilecekleri ve danışmanlık alabilecekleri en az bir kaç yetkili kişi bulunuyor. Bu kişilere Bölgesel Uygunluk Yöneticilerimiz de dahil.

Uygunluk kurallarına aykırılık tespit eden herkes, METRO Uygunluk Raporlama Sistemini kullanabiliyor. Bu seçenek hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin hem tedarikçilerimizin hem de diğer bütün iş ortaklarımız gibi üçüncü tarafların kullanımına açık. Raporlar çevrimiçi olarak gönderiliyor ve anonim olarak da gönderebilme seçeneği bulunuyor.

METRO Uygunluk Raporlama Sistemi’ne giriş için bağlantıyı tıklayınız (güvenli, kurum dışı internet sitesi):


Uygunluk konusundaki sorularınız için simplyright@metro.de e-posta adresine yazabilirsiniz

METRO’da Uygunluk hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen KPMG denetleme raporu ‘na bakınız.


METRO İş İlkeleri, METRO'nun iş idaresi metodu ile olağan çalışma hayatındaki işbirliğini düzenlemede ortak bir anlayışın temelini oluşturuyor. Çalışanlarımız, iş ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt ediyor. Bu şekilde METRO'yu finansal ve itibar kayıplarına karşı koruyoruz.

İş Ortaklarımız için METRO Çalışma İlkeleri, çevre, sosyal ilişkiler ve iş etiği konularında temel ilkelerimizi tanımlıyor. Birlikte çalışırken iş ortaklarımızdan bu ilkelere uymalarını bekliyoruz.

METRO olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yürürlükteki vergi kurallarının gereklerini ve bütün yasal düzenlemelerin koşullarını yerine getiriyoruz. Gerçek olmayan vergi planlaması yöntemlerine ilgi duymuyoruz. Değer zinciri içinde vergilendirme kurallarına uyuyoruz. Değer zincirine uygun olmayan hiç bir transfer fiyatlandırması sistemimiz bulunmuyor. Matrah aşındırma ve yapay kâr aktarımına karşı OECD inisiyatifini benimsiyoruz (BEPS - matrah aşındırma ve kâr aktarımı).

Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi METRO'da uygunluk ilkelerinin merkezinde yer alıyor. Kurum içi yönetmeliğimiz ilk aşamadan itibaren yolsuzluğun önlenmesini sağlayan bir dizi tedbir içeriyor. Bu yönetmelik, İş Ortaklarımızla ve kamu görevlileriyle olan ilişkilerimizi düzenliyor.

Bizim için ‘veri koruma’ öylesine ifade edilmiş ya da tanımlanmış bir kavram değil. Hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin hem tedarikçilerimizin hem de diğer herkesin kişisel verilerinin korunması işini son derece ciddiye alıyoruz. Verilerin korumasını sağlamak için büyük çaba harcıyoruz. Bütün verilerin yasal gerekliliklere uygun olarak işlenmesine dikkat ediyoruz.