info@metro-properties.com.tr      +90 (212) 454 43 00

Uygunluk Yönetimi

Gündelik faaliyetlerde sorumlu davranmak

Uygunluk, genel olarak, yasalara, şirket yönergelerine, süreçlere ve etik kurallara bağlı kalmak anlamına gelir. METRO GROUP, grup çapında standartlaştırılmış Uygunluk Programı yoluyla, tüm çalışanlarına yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket etme ve mevcut iş ilkelerine ve yönergelerine uyma zorunluluğu getirir.
METRO GROUP'un sekiz İş İlkesi Uygunluk Programı’nın temel bileşenleridir.

METRO PROPERTIES için bu, gayrimenkul alanına özgü ve "uygunlukla bağlantılı" olarak tanımlanan süreçleri içerir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Satın alma ve satış işlemlerinde belgeleme ve şeffaflığın sağlanması
  • Kiralama sözleşmelerinde şeffaflığın sağlanması
  • İhale prosedürlerinde, sözleşmenin verileceği kuruluşların belirlenmesinde, inşaat sürecinde ve inşaatla bağlantılı hizmetlerde kişisel zenginleşmelerden ve avantaj sağlamaktan kaçınılması
  • Hizmet şirketlerinin, uygunluk düzenlemelerine göre faaliyet göstermesini temin etmeye yönelik kontrol mekanizmalarının mevcut olması

Çalışanlar, kendi çalışma alanlarıyla bağlantılı davranış standartları, yasalar ve düzenlemeler konusunda bilgilendirilmektedir. Uygunluk Organizasyonu, ortaya çıkan yükümlülüklere uyulması için gerekli desteği de sağlar. Çalışanlar, tereddüde düştükleri durumlarda, ilgili üstleriyle ya da Almanya, Polonya, Rusya ve Türkiye'de mevcut olan yerel Uygunluk Yöneticileri ile temasa geçebilirler.

Uygunluk Raporlama Sistemi
Ayrıca, çalışanlar ve harici üçüncü şahıslar (örneğin, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları), tüm uygunluk ihlallerini METRO GROUP Uygunluk Raporlama Sistemi’ne bildirme imkânına sahiptir. Bu raporlama sistemine ücretsiz bir telefon hattından ya da doğrudan internet üzerinden bildirimde bulunulabilir. Gerekli olduğunda, yaşanan olaylar isim belirtilmeksizin de bildirilebilir.
METRO GROUP Uygunluk Raporlama Sistemi web sitesi (güvenli kurum dışı internet sitesi)